پـِرسِس

درگاه آموزش یونانی باستان برای فارسی‌زبانان

پرسس، درگاهی ناسودبر برای آموزش زبان یونانی باستان به فارسی زبانان است که به هیچ موسسه‌ای وابستگی مالی ندارد و تنها با هدف گسترش دانش و آموزش آزاد بنیان‌ گذاشته شده است.

روند تکمیل پرسس تدریجی است و هر ماه چند درس به آن اضافه می‌شود. همچنین درس‌هایی که تاکنون در سایت قرار داده شده‌اند بر مبنای عملکرد مخاطبان سنجیده می‌شوند و پس از چندی باز‌بینی خواهند شد. کاربران در پایان هر درس باید به تمرینات پاسخ دهند. ما تمرینات را تصحیح می‌کنیم و اگر نمره‌ی کاربر کافی باشد، می‌تواند درس بعدی را آغاز کند؛ در غیر این ‌صورت، باید بعد از خواندن مجدد مطالب، تمرینات را دوباره پاسخ دهد. نمره‌ی کافی برای هر درس به سوالات آزمون بستگی دارد و برای هر درس متفاوت خواهد بود. هدف پرسس، در نهایت، آشنا ساختن کاربران با ساختار دستوری زبان یونانی است تا بتوانند با استفاده از پرسئوس متون اصلی را خوانده و زبان یونانی باستان را فراگیرند.

اگرچه اطلاعات شخصی کابران پرسس همواره محرمانه خواهد ماند، حق استفاده‌ی پژوهشی و آماری از پاسخ کاربران به آزمون‌ها بدون ذکر نام آنان برای ما محفوظ است.

با فرستادن انتقادات و پیشنهادهای خود در صفحه تماس پرسس را بهتر کنید.


نویسنده : فرنوش شمسیان
farnoosh.shamsian@ancientgreek.ir

طراح سایت : ارسلان محربی
arsalan.moharrebi@ancientgreek.ir

گرافیست : فاخته شمسیان
http://faxtehshamsian.com


با سپاس از: مریم فرادی، گرگوری کرین، نیل اُسالیوان، آرش کرامتی، سوفیا کوتلاکی، سیامک محمودی، ایمان شفیع‌بیک و محمد رضایی‌راد.

فهرست منابع

Abbot, E. and Mansfield, E. D. (1977). A Primer of Greek Grammar. London: Duckworth.

Feyerabend, K. (1988). Langenscheidt's Pocket Dictionary Classical Greek. Germany: Langenscheidt publishers.

Joint Association of Classical Teachers' Greek Course. (2007). Reading Greek: Text and Vocabulary. Cambridge: Cambridge University Press.

Joint Association of Classical Teachers' Greek Course. (2008). An Independent Study Guide to Reading Greek (Reading Greek). Cambridge: Cambridge University Press.

Joint Association of Classical Teachers' Greek Course. (2015). A World of Heroes: Selections from Homer, Herodotus and Sophocles (Reading Greek). Cambridge: Cambridge University Press.

Joint Association of Classical Teachers. (2007). Reading Greek: Grammar and Exercises (Reading Greek). Cambridge: Cambridge University Press.

Liddell, H. G. and Scott, R. (1843). A Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford University Press.

Liddell, H. G. and Scott, R.. The Liddell-Scott Jones Lexicon. Online version, Available on: stephanus.tlg.uci.edu/lsj

Luschnig, C.A.E. (2007). Introduction to ancient Greek: a literary approach. Cambridge: Hackett Publishing Company.

Mastronarde, Donald J. (2013). Introduction to Attic Greek. California: University of California Press.

Mastronarde, Donald J. (2013). Introduction to Attic Greek: Answer Key. California: University of California Press.

Morwood, James. (2002). Oxford Grammar of Classical Greek. Oxford: Oxford University Press.

Rutherford, W.G. (1912). First Greek grammar. London: Macmillan.

Smyth, H.W. (1920). A Greek Grammar for Colleges. Cambridge: Harvard University Press.

Thompson, J. (2012). A Greek Grammar: Accidence and Syntax for Schools and Colleges. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilding, L.A. (1957). Greek for Beginners. London: Duckworth.

بلیک، ژانت و شفیع بیک، ایمان (۱۳۹۵)، آموزش زبان یونانی باستان، تهران: سینا.